EUROSPIN

VERIFIED SUPERIOR EXPERIENCE

91IA22
29.8.2023.

Družba Eurospin je največji italijanski diskont z več kot 1.200 prodajnimi mesti v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. Je ena redkih gospodarskih družb v panogi trgovinskih verig, ki se nenehno širi in si prizadeva ustvarjati vse bolj razvejano mrežo prodajnih mest na tem ozemlju. Leta 2023 je skupina praznovala 30 let delovanja in naslednjih uspehov: Eurospin je v Italiji vodilna družba v panogi glede na število prodajnih mest, obseg prodaje in število strank, vsak dan pa si še dodatno prizadeva za krepitev svojega vodilnega položaja v Italiji in da bi postala ena najpomembnejših družb v Evropi ob stalnem zagotavljanju nizkih cen s kakovostnimi izdelki.

Družba Eurospin Italia, S. p. A., je od leta 1993, ko je bila ustanovljena, vodilna družba s holdinško funkcijo; upravlja strateške dejavnosti nakupov, zagotavljanja kakovosti, raziskav in razvoja, logističnih storitev, trženja, upravljanja človeških virov in usposabljanja, trgovanja, vodenja kakovosti, zbiranja podatkov, načrtovanja in širjenja.