Sberbank a.d. Banja Luka

VERIFIED SUPERIOR EXPERIENCE

78JQ36
24.1.2018.

Sberbank a.d. Banja Luka - Mi cijenimo svoje klijente

Sberbank a.d. Banja Luka je članica Sberbank Europe AG grupacije- univerzalne bankarske mreže koja posluje u centralnoj i istočnoj Evropi.

Na tržištu Republike Srpske smo prisutni od 1999. godine, a od 31. decembra 2012. godine poslujemo pod imenom Sberbank a.d. Banja Luka.

Sberbank Europe AG sa sjedištem u Beču je bankarska grupacija koja je 100% u vlasništvu Sberbank Rusije. Sberbank Europe je prisutna na 8 tržišta centralne i istočne Evrope (CEE): Austrija, Bosna i Hercegovina (Sarajevo i Banja Luka), Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Slovenija, Srbija  i Njemačka. Sberbank Europe posluje ukupno u 190 filijala i zapošljava oko 4.000 radnika.

U Rusiji Sberbank drži gotovo trećinu ukupne aktive ruskog bankarskog tržišta ključna je podrška ruske ekonomije i najveći depozitar u Rusiji. Osnivač i većinski vlasnik Sberbanke je Centralna banka Ruske Federacije s vlasništvom nad 50% plus jedna akcija s pravom glasa. Ostale akcije banke u vlasništvu su ruskih i inostranih akcionara (pravnih i fizičkih lica, te institucionalnih ulagača).

Sberbank ima više od 140 miliona klijenata fizičkih lica i 1,5 miliona velikih klijenata pravnih lica u 20 zemalja. Sberbank ima najveću distributivnu mrežu u Rusiji sa skoro 15.000 filijala, a međunarodne operacije vrši u Velikoj Britaniji, SAD, zemljama ZND, centralnoj i istočnoj Evropi, Turskoj i drugim zemljama. Banka ima bankarsku licencu br. 1481 izdatu na ime Banke Rusije.

 

Customers' Friend Award

ICERTIAS Customers’ Friend - “Jer mi cijenimo svoje klijente” certifikacijski program okuplja tvrtke koje pružaju vrhunsko korisničko iskustvo te njeguju kvalitetne odnose s kupcima, klijentima, poslovnim partnerima i zaposlenicima.
 
ICERTIAS - Customers' Friend certifikacijski program ima za cilj stimulirati proizvođače i davatelje usluga na što više standarde pružanja vrhunskog ukupnog korisničkog iskustva, kao i na što veću razinu kvalitete kada je riječ o cjelokupnoj korisničkoj "aftersales" podršci te visokokvalitetnog i prijateljskog odnosa sa klijentima.