KAUFLAND

VERIFIED SUPERIOR EXPERIENCE

54NP17
21.3.2019.

Една от най-големите вериги супермаркети в България, Kaufland, стана още по-успешна след спечелването на престижното отличие „Customers' Friend – Отлично отношение към клиентите”, които се присъждат от международната организация ICERTIAS - International Certification Association, базирана в Цюрих, Швейцария. 
 

Като международна търговска компания, те се фокусират върху резултатите, динамиката и правилното отношение. 

Техният модел на управление, илюстриран от мотото „Дай пет!”, следва принципите и ценностите на съвместната работа в компанията без йерархични ограничения. Тези принципи са едновременно ангажимент към клиентите и обещание към служителите.

Принципите, следвани от тях в ежедневната им работа, са следните:

Доволните клиенти са нашата цел.

Превъзходното съотношение между цени и качество определя позицията ни на пазара.

Продължаваме да растем посредством експанзия и постоянно развитие на съществуващите филиали. 

Като фирма с филиална структура работим по изградена система.

Бързи решения и ясен начин на работа осигуряват нашия успех.

Спазваме действащото право и вътрешнофирмените правила.

В ежедневната си работа поемаме икономическа и социална отговорност и действаме с грижа към околната среда.

Коректност между всеки от нас е повеля във фирмата.

Взаимно се уважаваме и подкрепяме.

Договореностите се изпълняват в обстановка на взаимно доверие.

Похвалата, признанието и полезната критика са основни компоненти на ежедневната ни работа.

Обкръжаваме се със „силни“ служители - приемствеността в отделите е гарантирана.