Energija plus

VERIFIED SUPERIOR EXPERIENCE

19HF48
15.12.2016.

Energija plus - Energetska družba z dolgoletno tradicijo

Energija plus – zaupanja vreden partner
 
Smo družba s tradicijo. V Energiji plus, hčerinski družbi Elektra Maribor d.d., katere korenine segajo v daljno leto 1914, dnevno prodajamo energijo in storitve gospodinjskim in poslovnim kupcem, razvijamo napredne storitve in inovativne pakete, trgujemo z električno energijo, svetujemo in posredujemo pri prodaji. Kupcem pomagamo z nasveti za varčevanje in učinkovito rabo, energetskim svetovanjem in ponudbo energetsko varčnih izdelkov. Skupaj s partnerji se lotevamo različnih investicijskih projektov in z uporabo sodobnih tehnoloških rešitev neposredno vplivamo na učinkovito rabo energije pri kupcih. Prepričani smo, da se zmernost in preudarnost rabe zrcalita v manjši obremenjenosti okolja.
 
Dejavnost družbe

Najpomembnejši dejavnosti družbe sta nakup in prodaja energentov tako za gospodinjstva kakor tudi velike poslovne sisteme. Svoje storitve ponujamo na slovenskem trgu v vseh segmentih tako velikim poslovnim sistemom kakor tudi gospodinjstvom. Kupcem zagotavljamo električno energijo, zemeljski plin, toploto in lesne pelete sorazmerno z njihovimi potrebami in jim hkrati omogočamo individualno obravnavo.

Poslanstvo
 
Kupcem zagotoviti učinkovito in celovito energetsko oskrbo ob sočasni skrbi za trajnostni razvoj. Na enem mestu ponujati vse, kar kupec potrebuje za kakovostno življenje in opravljanje dejavnosti, tako na svojem domu kot v poslovnem okolju.
 
Vizija
 
Biti verodostojen partner kupcem, dobaviteljem in zaposlenim v razvoju in pri doseganju trajnostne prihodnosti.
 
Vrednote
 
• Odličnost – želimo biti najboljši v poslu, ki ga opravljamo.
• Kreativnost – s svojim delom prispevamo k razvoju.
• Srčnost – delamo zavzeto in vztrajno.
• Trajnostni razvoj – skrbimo za okolje in soljudi.
Čutimo odgovornost do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, lastnikov in družbe kot celote. Pri svojem delovanju krepimo motiviranost zaposlenih in spoštujemo temeljna moralno etična in zakonska določila.
 
 ICERTIAS Customers’ Friend 
 
Članstvo podjetja Energija plus v ICERTIAS Customers' Friend programu certificiranja je potrditev, da so v središču delovanja podjetja Energija plus naši kupci, njihove potrebe, zagotavljanje zadovoljstva in pozitivne izkušnje pri uporabi njihovih produktov in storitev. S sprejetjem in podpisom uradne deklaracije, Energija plus pridobi pravico do prikazovanja istoimenskga ICERTIAS Customers' Friend certifikacijske oznake - KER CENIMO SVOJE KUPCE.